Ante Starčevića 30, 21300 Makarska

Gradska luka Makarska

Jedan od najljepših luka u Dalmaciji je Makarska luka. To je prirodno nastala luka čija je struktura omeđena kamenom koji se opire već dugi niz godina jakom utjecaju sjevernog i južnog vjetra. Za očuvanje izvornog izgleda luke odgovorni su poluotosi Sveti Petar i Osejava. Ta dva poluotoka su poput majke koja grleći, čuva naš grad od svih neprilika.

Makarska luka je najveća i jedinstvena luka na pordučju između Cetine u Omišu i rijeke Neretve na jugu. Šetajući Makarskom lukom vidjet ćete puno različitih brodova, jahti, barki. Makarska luka je nezaobilazna za sve nautičare.

Makarska luka za građane je prije predstavljala glavnu poveznicu sa drugim susjednim gradovima na Jadranu (Split, Omiš, Rijeka…). Također je bila važna trgovačka luka, osobito za vrijeme turske i mletačke okupacije .

Danas u luku nekoliko puta dnevno dolazi trajekt koji povezuje Makarsku sa Sumartinom na otoku Braču.

Makarska luka je 2013. počela sa dogradnjom lukobrana na poluotoku Osejava. Na taj način će se sama luka još bolje zaštititi od vremenskih neprilika, a i dobit će se dodatni sadržaj poput Aci marine kako bih luka mogla primiti što više brodova.

x

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

I accept I decline